Liečebné termálne kúpele a.s., Sklené Teplice

Názov Liečebné termálne kúpele a.s., Sklené Teplice
Oblasť SKLENÉ TEPLICE
Číslo povolenia MZ SR na prevádzkovanie PLK/KL
Dátum nadobudnutia právoplatnosti
05952/2011-81/2012/ŠKK
24.8.2012
Adresa LTK, Sklené Teplice, a.s.
966 03 Sklené Teplice
Liečebné domy Goetheho kúpeľný dom, Ústredný dom, Penzión Lenka, Relax Thermal, Penzión Park
Telefón 045/6771 061-3
(p. Tadianová)
Fax 045/6771 221
E-Mail prijem@ltk-kupele.sk

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

I. Onkologické choroby
III. Choroby tráviaceho ústrojenstva
IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
VI. Nervové choroby (VI/1,2,3,4,7,8,9,10,11,12)
VII. Choroby pohybového ústrojenstva (okrem VII/11)
XI. Ženské choroby
XII. Choroby z povolania (XII/3,4,7,8)
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky.