PIENINY RESORT, s.r.o., Popradská 6, 064 01 Stará Ľubovňa

Názov PIENINY RESORT, s.r.o., Popradská 6, 064 01 Stará Ľubovňa
Oblasť ČERVENÝ KLÁŠTOR
Číslo povolenia MZ SR na prevádzkovanie PLK/KL
Dátum nadobudnutia právoplatnosti
09963-136/2016/ŠKK
5.2.2016
Adresa Pieniny resort, s.r.o. Smerdžonka
Červený Kláštor 147
059 06 Červený Kláštor
Liečebné domy Apartmány Štandard, Apartmány Exklusive, Dom zdravia
Telefón 052/4822 006
Mobil: 0914 338 820
Fax 052/4822 008
E-Mail recepcia@kupeleck.sk

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

I. Onkologické choroby
IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
IX. Duševné choroby
X. Kožné choroby
XII. Choroby z povolania
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky.