PLK Smrdáky, a.s. Smrdáky

Názov PLK Smrdáky, a.s. Smrdáky
Oblasť SMRDÁKY
Číslo povolenia MZ SR na prevádzkovanie PLK/KL
Dátum nadobudnutia právoplatnosti
12068-168/2008/ŠKK
30.5.2008
Adresa PLK Smrdáky, a.s.
906 03 Smrdáky
Liečebné domy Centrál, Vietoris, Eva, Morava, Záhorie
Telefón 034/6959 173
(p. Babiarová)
Fax 034/6575 135
E-Mail eva.babiarova@spasmrdaky.sk

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

VII. Choroby pohybového ústrojenstva
X. Kožné choroby
XII. Choroby z povolania (XII/2)
XXX. Kožné choroby
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky.