Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Číž

Názov Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Číž
Oblasť ČÍŽ
Číslo povolenia MZ SR na prevádzkovanie PLK/KL
Dátum nadobudnutia právoplatnosti
02758-24/2014/ŠKK
13.6.2014
Adresa Kúpele Číž, a.s.
980 43 Číž
Liečebné domy Neptún, Rimava, Milan, Mária, Slaná
Telefón 047/5593 682
(p. Vargová)
Fax 047/5593 232
E-Mail kupeleciz@kupeleciz.sk

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
VI. Nervové choroby
VII. Choroby pohybového ústrojenstva (okrem VII/11)
XI. Ženské choroby
XII. Choroby z povolania (XII/ 3,4,8,9)
XXI. Onkologické choroby
XXIV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou (XXIV/2,3)
XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest (XXV/1,2,3,4,5)
XXVI. Nervové choroby
XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva
XXIX. Choroby gynekologické (okrem XXIX/1,2)
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky.