Sanatórium Dr. Guhra, n. o., Tatranská Polianka

Názov Sanatórium Dr. Guhra, n. o., Tatranská Polianka
Oblasť VYSOKÉ TATRY
Číslo povolenia MZ SR na prevádzkovanie PLK/KL
Dátum nadobudnutia právoplatnosti
6378-3/2007/ŠKK
18.1.2007
Adresa Sanatórium Dr. Guhra n.o.
059 82 Tatranská Polianka
Liečebné domy Gerlach
Telefón 052/4422 651-2
Fax 052/4422 658
E-Mail eleonora.kovalcikova@sinet.sk

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou (IV/5) platné: indikácia IV/4
V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky.