Sanatórium Tatranská Kotlina n. o., Tatranská Kotlina

Názov Sanatórium Tatranská Kotlina n. o., Tatranská Kotlina
Oblasť VYSOKÉ TATRY
Číslo povolenia MZ SR na prevádzkovanie PLK/KL
Dátum nadobudnutia právoplatnosti
10331-6/2005-SP
18.5.2005
Adresa Sanatórium Tatranská Kotlina,n.o.
059 54 Tatranská Kotlina
Liečebné domy Fontána
Telefón 052/4467 645; 052/4468 188
Fax 052/4467 647
E-Mail recepcia@santk.sk

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky.