Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Piešťany

Názov Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Piešťany
Oblasť PIEŠŤANY
Číslo povolenia MZ SR na prevádzkovanie PLK/KL
Dátum nadobudnutia právoplatnosti
12068-168/2008/ŠKK
30.5.2008
Adresa Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
Winterova 29
921 29 Piešťany
Liečebné domy Smaragd, Jalta, Balnea Esplanade, Pro Patria, Zelený strom, Balnea Grand, Villa Berlin, Šumava, Balnea Splendid, Riviera
Telefón 033/7757 755
(p. Grygarová)
Fax 033/7752 528
E-Mail poistovne@spapiestany.sk

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

VI. Nervové choroby
VII. Choroby pohybového ústrojenstva
XII. Choroby z povolania (XII/3,4,8)
XXVI. Nervové choroby
XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky.