Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s., Rajecké Teplice

Názov Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s., Rajecké Teplice
Oblasť RAJECKÉ TEPLICE
Číslo povolenia MZ SR na prevádzkovanie PLK/KL
Dátum nadobudnutia právoplatnosti
05680/2012-15/2013/ŠKK
9.4.2013
Adresa SLK Rajecké Teplice, a.s.
013 13 Rajecké Teplice
Liečebné domy Vila Flóra, Laura, Malá Fatra
Telefón 041/5494 256-7
(p. Ďuranová)
Fax 041/5493 674
E-Mail spa@spa.sk

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

VI. Nervové choroby (okrem indikácie VI/5 a VI/6)
VII. Choroby pohybového ústrojenstva (okrem indikácieVII/11)
XI. Ženské choroby
XII. Choroby z povolania (podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu)
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky.