Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Turčianske Teplice

Názov Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Turčianske Teplice
Oblasť TURČIANSKE TEPLICE
Číslo povolenia MZ SR na prevádzkovanie PLK/KL
Dátum nadobudnutia právoplatnosti
06367/2006-SP
21.6.2006
Adresa SLK Turčianske Teplice, a.s.
SNP 519
039 12 Turčianske Teplice
Liečebné domy Aqua, Kollár, Malá Fatra, Veľká Fatra
Telefón 043/4913 389; 043/4613 363 (p. Babišová, p. Rösslerová)
Fax 043/4922 943
E-Mail office@therme.sk

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

I. Onkologické choroby
III. Choroby tráviaceho ústrojenstva
VI. Nervové choroby
VII. Choroby pohybového ústrojenstva
VIII. Choroby obličiek a močových ciest
XI. Ženské choroby
XII. Choroby z povolania
XXI. Onkologické choroby
XXIII. Choroby tráviaceho ústrojenstva
XXVI. Nervové choroby
XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva
XXVIII. Choroby obličiek a močových ciest
XXIX. Choroby gynekologické
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky.