Slovthermae, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Dudince

Názov Slovthermae, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Dudince
Oblasť DUDINCE
Číslo povolenia MZ SR na prevádzkovanie PLK/KL
Dátum nadobudnutia právoplatnosti
28242-73/2006/ŠKK
14.12.2006
Adresa SLK Dudince
SLOVTHERMAE, SLK, podnik služieb, š.p.
962 71 Dudince
Liečebné domy Achát, Diamant
Telefón 045/5502 228, 045/5502 461
(p. Pásztorová, p. Pavelková)
Fax 045/5583 418
E-Mail diamant@diamant.sk, pasztorova@diamant.sk, pavelkova@diamant.sk

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

II. Choroby obehového ústrojenstva
VI. Nervové choroby
VII. Choroby pohybového ústrojenstva
XII. Choroby z povolania
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky.