Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p., Kováčová

Názov Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p., Kováčová
Oblasť KOVÁČOVÁ
Číslo povolenia MZ SR na prevádzkovanie PLK/KL
Dátum nadobudnutia právoplatnosti
28104-65/2006/ŠKK
12.12.2006
Adresa Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
962 37 Kováčová kúpele
Liečebné domy Marína
Telefón 045/5208 234;
045/5208 306 (p. Mjartanová, p. Burjetová)
Fax 045/5445 074
E-Mail marina@yv.psg.sk, sekretariat@marinakovacova.sk

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

I. Onkologické choroby (k indikácii VII.)
VI. Nervové choroby
VII. Choroby pohybového ústrojenstva
XXI. Onkologické choroby (k indikácii VII.)
XXVI. Nervové choroby
XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky.