Wellness Kováčová, s.r.o., Kováčová

Názov Wellness Kováčová, s.r.o., Kováčová
Oblasť KOVÁČOVÁ
Číslo povolenia MZ SR na prevádzkovanie PLK/KL
Dátum nadobudnutia právoplatnosti
9306/2006/IKŽ
17.2.2006
16798-21/2006/IKŽ
10.7.2006
Adresa Kúpele Kováčová, s.r.o.
LD Detvan
962 37 Kováčová
Liečebné domy Detvan
Telefón 045/5445 349; 045/5445 098 (p. Halmová)
Fax 045/5445 383
E-Mail info@kupelekovacova.sk

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

III. Choroby tráviaceho ústrojenstva
IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou (len AKS)
VI. Nervové choroby
VII. Choroby pohybového ústrojenstva
VIII. Choroby obličiek a močových ciest (len AKS)
XI. Ženské choroby (len AKS)
XXVI. Nervové choroby (len AKS)
XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva (len AKS)
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky.