Medzinárodná klasifikácia chorôb - Číselník MKCH-10

MKCH-10-SK-2016 ako štandardný nástroj slúži pre klinické použitie, porovnateľnosť dát v epidemiológii, v štatistike, používa sa pre zdravotnícky manažment a rozhodovanie o alokácii zdrojov a spolu so Zoznamom výkonov pre klasifikačný systém je základným dokumentom pre funkčnosť DRG systému. Aktualizácia MKCH-10 pre rok 2016 bola spracovaná v kontexte potrieb DRG systému a zároveň s ohľadom na potreby pre široké použitie v ostatných oblastiach.

Medzinárodná klasifikácia chorôb, tabelárny zoznam MKCH-10- SK-2016 ako systematicky triedený a hierarchicky usporiadaný zoznam chorôb (položiek) s ustanovenými a dohodnutými vzťahmi medzi položkami bola pre lepšiu orientáciu užívateľov spracovaná v elektronickej verzii s polatnosťou od 1.1.2016 a účinnosťou od 1.4.2016. Zároveň Národné centrum zdravotníckych informácií zverejňuje Zoznam zrušených kódov chorôb a Zoznam vložených kódov chorôb.

Hľadaj v MKCH-10

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

MKCH Klasifikácia

Morfológia nádorov →

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií