Z88.- - Alergia na liečivá, lieky a biologické látky v osobnej anamnéze

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre