Z92.6 - Chemoterapia pre zhubný nádor v osobnej anamnéze

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

MKCH Klasifikácia
Zdieľať.

Komentáre