Z83.6 - Choroby dýchacej sústavy v rodinnej anamnéze

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Popis
Choroby pod položkami J00J39, J60J99

Nepatria sem:

Chronické choroby dolných dýchacích ciest v rodinnej anamnéze (Z82)

Rozsah úhrady zdravotného výkonu pri chorobe
Úhrada zdravotnej poisťovne Spoluúčasť poistenca
100% 0%
Podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 777/2004 Z. z.
MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre