Z86.7 - Choroby obehovej sústavy v osobnej anamnéze

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Popis
Choroby pod položkami I00I99

Nepatrí sem:

Starý infarkt myokardu (I25.2-)
Následky cievnej mozgovej choroby (I69.-)
Poinfarktový syndróm (I24.1)

Rozsah úhrady zdravotného výkonu pri chorobe
Úhrada zdravotnej poisťovne Spoluúčasť poistenca
100% 0%
Podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 777/2004 Z. z.
MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre