J42 - Chronická bronchitída, bližšie neurčená

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Popis
Patrí sem:

Chronická:
• bronchitída, bližšie neurčená
• tracheitída
• tracheobronchitída

Nepatrí sem:

Chronická:
• astmatická bronchitída (J44.-)
• jednoduchá a mukopurulentná bronchitída (J41.-)
• emfyzémová bronchitída (J44.-)
• obštrukčná bronchitída (J44.-)
• obštrukčná pľúcna choroba, bližšie neurčená (J44.9-)

Rozsah úhrady zdravotného výkonu pri chorobe
Úhrada zdravotnej poisťovne Spoluúčasť poistenca
100% 0%
Podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 777/2004 Z. z.

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

Číslo indikácie Indikácia Kódy diagnózy
V/1 Chronická bronchitída, sústavne odborne liečená. J41, J42

Kúpele

Názov Indikácie
Bardejovské kúpele a.s., Bardejovské Kúpele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXIX, XXV, XXVI, XXVIII
Horezza, a.s. , Horský hotel Granit, klimatické kúpele Tatranské Zruby V, XII
KLÚ MV SR Družba, Bardejovské Kúpele I, II, III, IV, V, VIII, XII
KRÚ MV SR BYSTRÁ, Liptovský Ján I, IV, V, XI, XII
KÚPELE LÚČKY a.s., Lúčky I, III, IV, V, VI, VII, XI, XII
Kúpele Nimnica, a.s., Nimnica I, II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XXV, XXVI, XXVII
Kúpele Nový Smokovec, a.s., Nový Smokovec IV, IX, V, XII
Kúpele Štós, a.s., Štós I, IV, IX, V, XI, XII, XXI, XXIV, XXV
PIENINY RESORT, s.r.o., Popradská 6, 064 01 Stará Ľubovňa I, IV, IX, V, X, XII
Sanatórium Dr. Guhra, n. o., Tatranská Polianka IV, V
Sanatórium Tatranská Kotlina n. o., Tatranská Kotlina V
MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre