Z92.8 - Iná liečba v osobnej anamnéze

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Popis
Antikoncepcia v osobnej anamnéze
Rehabilitačné opatrenia v osobnej anamnéze

Nepatrí sem:

Poradenstvo a starostlivosť vo vzťahu k antikoncepčným opatreniam (Z30.-)
Existencia (vnútromaternicového) antikoncepčného telieska (Z97.8)

Rozsah úhrady zdravotného výkonu pri chorobe
Úhrada zdravotnej poisťovne Spoluúčasť poistenca
100% 0%
Podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 777/2004 Z. z.
MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre