Z75.8 - Iné problémy súvisiace s možnosťami zdravotnej starostlivosti alebo s inou zdravotnou opaterou

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Popis
Opatera osoby, ktorej stav si vyžaduje ošetrovanie, počas dovolenky príbuzných
Nedostupnosť domácej starostlivosti
Neexistujúce alebo nedostupné zdravotnícke zariadenie a iná pomoc
Osoba čakajúca na prijatie do opatrovateľského zariadenia

Nepatrí sem:

Nemožnosť prevziať opateru iným príslušníkom domácnosti (Z74.2)

Rozsah úhrady zdravotného výkonu pri chorobe
Úhrada zdravotnej poisťovne Spoluúčasť poistenca
100% 0%
Podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 777/2004 Z. z.
MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre