Z83.- - Iné určené choroby v rodinnej anamnéze

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Popis
Nepatrí sem:

Kontakt alebo ohrozenie prenosnými chorobami v rodine (Z20.-)

MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre