Z87.5 - Komplikácie gravidity, pôrodu a šestonedelia v osobnej anamnéze

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Popis
Choroba trofoblastu v osobnej anamnéze
Choroby pod položkami O00 O99

Nepatrí sem:

Habituálne potrácanie (N96)
Dohľad počas gravidity ženy s anamnézou pôrodníckych komplikácií (Z35.-)

Rozsah úhrady zdravotného výkonu pri chorobe
Úhrada zdravotnej poisťovne Spoluúčasť poistenca
100% 0%
Podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 777/2004 Z. z.
MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre