Z76.2 - Lekársky dohľad a starostlivosť o iné zdravé dojča a dieťa

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Popis
Lekárska alebo ošetrovateľská starostlivosť alebo dohľad nad zdravým dojčaťom:
• pri toľkých deťoch v domácnosti, že nie je možná primeraná starostlivosť
• pri chorobe matky
• pri nepriaznivých sociálno-ekonomických podmienkach domácnosti
• pri očakávanom umiestnení v domove alebo pred adopciou
Rozsah úhrady zdravotného výkonu pri chorobe
Úhrada zdravotnej poisťovne Spoluúčasť poistenca
100% 0%
Podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 777/2004 Z. z.
MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre