Z86.- - Niektoré iné choroby v osobnej anamnéze

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Popis
Nepatrí sem:

Ďalšie sledovanie, rekonvalescenčná a lekárska starostlivosť (Z42 Z51, Z54.-)

MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre