Z82.- - Niektoré postihnutia a chronické choroby vedúce k invalidite v rodinnej anamnéze

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Popis
Patria sem:

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie (zatriedené pod Q00 Q99)
Slepota a strata zraku (zatriedené pod H54.-)
Chronické choroby dolných dýchacích ciest (zatriedené pod J40J47)
Choroby obehovej sústavy (zatriedené pod I00I99)
Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva (zatriedené pod M00 M99)
Choroby nervovej sústavy (zatriedené pod G00 G99)
Hluchota alebo strata sluchu (zatriedené pod H90 H91)

MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre