Z83.5 - Očné a ušné choroby v rodinnej anamnéze

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Popis
Choroby pod položkami H00 H53, H55H83, H92 H95

Nepatrí sem:

Rodinná anamnéza:
• slepoty a slabozrakosti (Z82)
• hluchoty a nedoslýchavosti (Z82)

Rozsah úhrady zdravotného výkonu pri chorobe
Úhrada zdravotnej poisťovne Spoluúčasť poistenca
100% 0%
Podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 777/2004 Z. z.
MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre