Z74.- - Problémy súvisiace so závislosťou od opatrovateľa

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Popis
Nepatrí sem:

Závislosť od podporných aparátov, lekárskych prístrojov alebo pomôcok, nezatriedených inde (Z99.-)

MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre