Z91.- - Rizikové faktory v osobnej anamnéze, nezatriedené inde

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Popis
Nepatrí sem:

Profesionálna expozícia rizikovým faktorom (Z57.-)
Vystavenie znečisteniu a iné problémy súvisiace s fyzikálnymi faktormi prostredia (Z58)

Abúzus psychoaktívnych látok v osobnej anamnéze (Z86.4)

MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre