Z96.80 - Stav po implantácii bronchového stentu

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

MKCH Klasifikácia
Zdieľať.

Komentáre