Z95.81 - Stav po implantácii cievneho permanentného katétra

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Popis
Broviakov katéter
Port – systém
MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre