Z97.8 - Stav po implantácii iných bližšie určených pomôcok

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Popis
Iný načúvací prístroj
Okuliare
Kontaktné šošovky
Umelé oko
(Vnútromaternicové) antikoncepčné teliesko
Zubná protéza (kompletná) (čiastková)

Nepatrí sem:

Zavedenie antikoncepčného telieska (Z30.1)
Kontrola, opätovné zavedenie a vyňatie antikoncepčného telieska (Z30.5)

Rozsah úhrady zdravotného výkonu pri chorobe
Úhrada zdravotnej poisťovne Spoluúčasť poistenca
100% 0%
Podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 777/2004 Z. z.
MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre