Z95.88 - Stav po implantácii iných srdcových alebo cievnych implantátov alebo transplantátov

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Popis
Prítomnosť cievnej protézy, nezatriedenej inde
Stav po plastike periférnej cievy, bližšie neurčený
MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre