Z97.- - Stav po implantácii iných zdravotných pomôcok

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Popis
Nepatrí sem:

Skúšanie a prispôsobovanie protetických a iných pomôcok (Z44 Z46)
Komplikácie vnútorných protetických pomôcok, implantátov a štepov (T82 T85)

Prítomnosť pomôcky na drenáž mozgovomiechového moku (Z98.2)

MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre