Z95.5 - Stav po implantácii koronárneho angioplastického implantátu a štepu

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Popis
Prítomnosť protézy koronárnej artérie
Stav po koronárnej angioplastike, bližšie neurčený
Rozsah úhrady zdravotného výkonu pri chorobe
Úhrada zdravotnej poisťovne Spoluúčasť poistenca
100% 0%
Podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 777/2004 Z. z.
MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre