Z98.2 - Stav po implantácii pomôcky na drenáž mozgovomiechového moku

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Popis
Likvor-cerebrospinálny shunt
Rozsah úhrady zdravotného výkonu pri chorobe
Úhrada zdravotnej poisťovne Spoluúčasť poistenca
100% 0%
Podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 777/2004 Z. z.
MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre