Z95.80 - Stav po implantácii systému podporujúceho srdce

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Popis
Umelé srdce
Pumpa:
• extrakorporála
• intrakorporálna
• parakorporálna
MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre