Z96.2 - Stav po implantácii ušných a audiologických implantátov

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Popis
Načúvací prístroj (kostné vedenie)
Kochleárny implantát
Dilatačná rúrka pre paracentézu
Náhrada strmienka
Plastika Eustachovej trubice
Rozsah úhrady zdravotného výkonu pri chorobe
Úhrada zdravotnej poisťovne Spoluúčasť poistenca
100% 0%
Podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 777/2004 Z. z.
MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre