Z93.88 - Stav s predtým umelo vytvoreným iným vyústením

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre