Z93.- - Stav s predtým umelo vytvoreným vyústením (stómiou)

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Popis
Nepatria sem:

Umelé vývody, vyžadujúce ošetrovanie a udržiavanie (Z43.-)

MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre