Z92.4 - Veľký chirurgický výkon v osobnej anamnéze, nezatriedený inde

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Popis
Nepatrí sem:

Umelý vývod (Z93.-)
Prítomnosť funkčných implantátov a štepov (Z95 Z96)
Stavy po chirurgickom výkone (Z98.-)
Stav po transplantácii orgánu alebo tkaniva (Z94.-)

Rozsah úhrady zdravotného výkonu pri chorobe
Úhrada zdravotnej poisťovne Spoluúčasť poistenca
100% 0%
Podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 777/2004 Z. z.
MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre