Z76.0 - Vydanie opakovaného receptu

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Popis
Opakovaný predpis
• pomôcky
• lieku
• okuliarov

Nepatrí sem:

Vydanie lekárskeho potvrdenia (Z02)
Opakované predpísanie kontraceptíva (Z30.4)

Rozsah úhrady zdravotného výkonu pri chorobe
Úhrada zdravotnej poisťovne Spoluúčasť poistenca
100% 0%
Podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 777/2004 Z. z.
MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre