Z75.79 - Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu s vysokým stupňom naliehavosti: bližšie neurčený orgán

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre