Z75.78 - Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu s vysokým stupňom naliehavosti: iný orgán

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre