Z85.- - Zhubný nádor v osobnej anamnéze

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Popis
Nepatrí sem:

Ďalšie sledovanie, rekonvalescenčná a lekárska starostlivosť (Z42 Z51, Z54.- )

Ďalšie vyšetrovanie po liečbe zhubného nádoru (Z08.-)

MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre