Z80.- - Zhubný nádor v rodinnej anamnéze

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre