Z89.7 - Získané chýbanie oboch dolných končatín (ktorákoľvek úroveň, okrem samých prstov)

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Popis
Nepatrí sem:

Obojstranná izolovaná strata prstov nohy (Z89.4)

Rozsah úhrady zdravotného výkonu pri chorobe
Úhrada zdravotnej poisťovne Spoluúčasť poistenca
100% 0%
Podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 777/2004 Z. z.
MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre