Z90.- - Získané chýbanie orgánov, nezatriedené inde

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Popis
Patrí sem:

Pooperačná alebo poúrazová strata časti tela, bližšie neurčená

Nepatrí sem:

Vrodené chýbanie – pozri Abecedný zoznam
Pooperačné chýbanie:
• endokrinných žliaz (E89.-)
• sleziny (D73.0)
• pankreasu (E13.-)

MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre