MKCH Kategória:D23.- - Iný nezhubný nádor kože

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Iný nezhubný nádor kože
Patrí sem:

Nezhubný nádor:
• vlasového folikulu
• potných žliaz
• mazových žliaz
Nepatrí sem:

Nezhubný nádor tukového tkaniva (D17.0D17.3)
Melanocytový névus (D22.-)
MKCH Klasifikácia