MKCH Kategória:E00-E90 - IV. kapitola - Endokrinné, nutričné a metabolické choroby (E00-E90)

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

IV. kapitola - Endokrinné, nutričné a metabolické choroby (E00-E90)
Poznámka: všetky nádory, funkčne aktívne alebo neaktívne, sú zatriedené v II. kapitole. Vhodné kódy tejto kapitoly chorôb (t. j. E05.8, E07.0, E16 E31, E34) sa môžu použiť ako prídavné kódy na vyjadrenie funkčnej aktivity nádoru, ektopického endokrinného tkaniva, alebo hyperfunkcie či hypofunkcie endokrinnej žľazy pod vplyvom nádoru alebo iného chorobného stavu zatriedeného inde.
Nepatria sem:

Komplikácie gravidity, pôrodu alebo šestonedelia (O00 O99)
Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde (R00 R99)
Prechodné endokrinné a metabolické poruchy, špecifické pre plod a novorodenca (P70 P74)
Táto kapitola sa delí na nasledujúce skupiny:
E00-E07 Choroby štítnej žľazy
E10-E14 Diabetes mellitus
E15-E16 Iné poruchy regulácie glukózy v krvi a vnútorného vylučovania podžalúdkovej žľazy
E20-E35 Choroby ostatných žliaz s vnútorným vylučovaním
E40-E46 Choroby z podvýživy
E50-E64 Iné nedostatky vo výžive
E65-E68 Obezita a iná nadmerná výživa
E70-E90 Metabolické poruchy
Táto kapitola obsahuje kódy označené hviezdičkou:
E35.-* Endokrinná porucha, bližšie neurčená
E90* Endokrinná a metabolická porucha po lekárskom výkone, bližšie neurčená
MKCH Klasifikácia