MKCH Kategória:E10-E14 - Diabetes mellitus

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Diabetes mellitus
Ak je choroba zapríčinená liekom, podľa potreby použite prídavný kód (XX. kapitola).
Pri položkách E10 E14 sa má použiť päťmiestny kód s nasledujúcou číslicou na štvrtom mieste:
.0 s kómou
Diabetická kóma:
• hyperosmolárna
• s ketoacidózou alebo bez nej
Hyperglykemická kóma, bližšie neurčená
Nepatrí sem:

Hypoglykemická kóma (.6)
.1 s ketoacidózou:
Diabetická acidóza bez kómy
Diabetická ketoacidóza bez kómy
.2† s obličkovými komplikáciami
Diabetická nefropatia (N08.3*)
Intrakapilárna glomerulonefróza (N08.3*)
Kimmelstielov-Wilsonov syndróm (N08.3*)
.3† s očným komplikáciami
Diabetická:
• katarakta (H28.0*)
• retinopatia (H36.0*)
.4† s nervovými komplikáciami
Diabetická:
• amyotrofia (G73.0*)
• autonómna neuropatia (G99.0*)
• autonómna polyneuropatia (G99.0*)
• mononeuropatia (G59.0*)
• polyneuropatia (G63.2*)
.5 s periférnymi cievnymi komplikáciami
Diabetická(ý):
• gangréna
• periférna angiopatia (I79.2*)
• vred
.6 s inými bližšie určenými komplikáciami
Diabetická artropatia (M14.2*)
Hypoglykémia
Hypoglykemická kóma
Neuropatická diabetická artropatia (M14.6*)
.7 s mnohopočetnými komplikáciami
.8 s bližšie neurčenými komplikáciami
.9 bez komplikácii
Označenie položiek na 5. pozícii:
.-0 kompenzovaný
Neoznačený ako dekompenzovaný
.-1 dekompenzovaný
Označený ako dekompenzovaný
.-2 s inými mnohopočetnými komplikáciami, kompenzovaný
.-3 s inými mnohopočetnými komplikáciami, dekompenzovaný
.-4 s diabetickou nohou, kompenzovaný
.-5 s diabetickou nohou, dekompenzovaný
Podskupiny, ktoré majú na 4. pozícii .0 (s kómou) a .1 (s ketoacidózou) označujúce dekompenzáciu majú na na 5. pozícii vždy označenie .-1 (dekompenzovaný)
5. pozície s označením 0 a 1 sú určené na použitie s podskupinami označenými .2-, .3-, .4-, .5-, .6-, .8- a .9- na 4.pozícii v kategóriách E10 E14
5. pozície s označením 2 až 5 sú určené na použitie s podskupinou označenou .7- na 4. pozícii v kategóriách E10 E14
MKCH Klasifikácia